Contactgegevens afdeling gymnastiek

Mailadressen:

Algemeen: info@gymoeverzwaluwen.nl
Gebruik dit emailadres voor algemene informatie, vragen, opmerkingen etc.

Ledenadministratie: ledenadministratie@gymoeverzwaluwen.nl
Gebruik dit emailadres voor het doorgeven van wijzigingen aangaande het lidmaatschap, zoals adreswijziging, etc. Opzeggen van het lidmaatschap moet schriftelijk en kan eveneens via dit mailadres.

Trainers:

  • Jelly Nagelhout (TC en tumbling) tel. 06 – 49 13 12 24
  • Jacintha Ottenhof (trainer gymnastiek en free running)
  • Feikje Draaijer (trainer steps) tel. 06 – 20 71 07 01

Bestuursleden:

  • Brenda Grace Dijkstra, tel. 06 – 43 83 10 82 (voorzitter)
  • Janieke Semplonius, tel. 06 – 16 41 17 49
  • Maaike Mulder, tel. 0514 – 52 11 85 (ledenadministratie)
  • Sasja Haytema, tel. 06 – 12 61 24 89
  • Gerard de Boer