Laden Evenementen

« Alle Evenementen

Algemene Ledenvergadering Gymnastiek

oktober 9 | 20:00 - 21:00

1. Welkom
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen/ingekomen stukken
4. Notulen ALV oktober 2018
5. Jaarverslag 2018-2019
6. Financieel verslag 2018-2019
7. Bestuursverkiezing / bestuursvoorstel

  • aftredend Ingeborg Venema (niet herkiesbaar)
  • toetredend Gerard de Boer
  • invulling bestuurstaken

8. Wijzigingen in Contributie en Lidmaatschap
9. Rondvraag
10. Sluiting

 

Gegevens

Datum:
oktober 9
Tijd:
20:00 - 21:00

Organisator

afdeling Gymnastiek

Locatie

Bestuurskamer SV Oeverzwaluwen
Dominee L. Tinholtstraat 5
Koudum, 8723 CW Nederland
+ Google Maps