Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit event is voorbij.

Algemene Ledenvergadering Gymnastiek

9 oktober 2019 | 20:00 - 21:00

Graag nodigt het bestuur bij deze alle leden, of ouders van de jeugdleden, van de afdeling gymnastiek SV Oeverzwaluwen voor de komende algemene ledenvergadering. We stellen u in de vergadering op de hoogte van diverse actuele zaken, leggen verantwoording af over het door ons gevoerde beleid en doen voorstellen voor de toekomst. U bent van harte welkom om hierover mee te praten!
WANNEER: woensdagavond 9 oktober 2019
WAAR: bestuurskamer Sporthal de Sandobbe
AANVANG: 20:00 uur
Aangaande punt 4, 5 en 6:
deze stukken liggen vanaf een kwartier voor aanvang van de vergadering ter inzage.
Aangaande punt 7:
Gerard de Boer heeft zich als kandidaat bestuurslid beschikbaar gesteld. Wij stellen voor hen tijdens de vergadering te benoemen. Eventuele tegenkandidaten kunnen zich tot een kwartier voor de vergadering melden bij de voorzitter: Ingeborg Venema.

AGENDA
1. Welkom
2. Definitief vaststellen agenda
3. Mededelingen/ingekomen stukken
4. Notulen ALV oktober 2018
5. Jaarverslag 2018-2019
6. Financieel verslag 2018-2019
7. Bestuursverkiezing:

  • aftredend Ingeborg Venema (niet herkiesbaar)
  • voorstel voor toetreding tot het bestuur: Gerard de Boer

8. Wijzigingen in Contributie en Lidmaatschap:

  • pilot tienrittenkaart Tumblinggroep
  • pilot innen contributie in 3 termijnen (i.p.v. 4)
  • vaststelling hoogte contributie voor de selectietraining: voorstel 60 euro/jaar per deelnemend selectielid

9. Het OMNI-project Positief Coachen i.s.m. de buurtsportcoach

10. Rondvraag
11. Sluiting

 

Gegevens

Datum:
9 oktober 2019
Tijd:
20:00 - 21:00

Organisator

afdeling Gymnastiek

Locatie

Bestuurskamer SV Oeverzwaluwen
Dominee L. Tinholtstraat 5
Koudum, 8723 CW Nederland
+ Google Maps