Contributie seizoen 2019 – 2020

GYMNASTIEKSELECTIELEDENFREE RUNNINGSTEPSTUMBLING
€ 140 / jaar€ 200 / jaar€ 160 / jaar€ 160 / jaar€ 120 / jaar OF 10-rittenkaart á € 45*

* 10-rittenkaart is geldig gedurende 1 seizoen

 • lessen starten op of direct na 1 september, het seizoen loopt door tot en met de 2e week van juni
 • voor seizoen 2019-2020 betekent dit: 4 september tot en met 10 juni, hierna zomerstop
 • tijdens schoolvakanties en op feestdagen is er geen les

Spelregels lidmaatschap:

 • om lessen te kunnen volgen is een lidmaatschap bij de afdeling gymnastiek van sportvereniging Oeverzwaluwen noodzakelijk.
 • het lidmaatschap wordt aangegaan voor een volledig seizoen.
 • het lidmaatschap wordt ieder seizoen, zonder opzegging van het lid, stilzwijgend verlengd.
 • bij tussentijds afmelden vindt geen restitutie van contributie plaats, tenzij er sprake is van
  • (starten met) zwemles voor diploma A/B
  • een verhuizing naar buiten Koudum
  • een aantoonbare langdurige blessure waardoor sportbeoefening niet mogelijk is
  • de belasting te zwaar blijkt in combinatie met voortgezet, middelbaar, hoger of universitair onderwijs
 • bij aanmelding in de loop van het seizoen betaald het lid een contributiebedrag naar rato, tenzij er sprake is van aan- en afmelding binnen 1 jaar. In dat geval wordt de volledige jaarcontributie gerekend.

Aanmelden:

 • Wil je( kind) na 2 genoten proeflessen doorgaan, dan ontvang je van de trainer een aanmeldformulier. Heeft u dit onverhoopt niet ontvangen? Dan kunt u het formulier hier downloaden en uitprinten.
 • Het aanmeldformulier moet de volgende training volledig ingevuld en ondertekend ingeleverd worden bij de desbetreffende trainer.

Betaling:

 • betaling van de verschuldigde contributie verloopt via automatische incasso.
 • de contributie wordt in 3 termijnen afgeschreven (het kan dus voorkomen dat je na opzegging nog wel moet betalen).

Afmelden: